Assemblea 26/04/17 | Podem Sant Fost

Assemblea 26/04/2017

/Assemblea 26/04/2017

Assemblea 26/04/2017

Detalles del acta

Tipo de Acta: Municipal

Código Interno: AO-28-26042017

Acta de la asamblea celebrada el dia 26-04-2017, a las 19:00 en Carrer Sant Isidre nº34 (Casa Bastinos) y con los siguientes puntos a tratar:

Orden del dia:

1. Aprovació acta anterior.

2. Informació Municipal diversa.

3. Informe Àrea de Municipalisme Abril.

4.- Precs i Preguntes.

Asisten a la Asamblea las siguientes personas: 6

1. Aprovació acta anterior.

S’ aprova l’acta anterior per unanimitat.

2. Informació Municipal diversa.

Primer de tot, el responsable d’organització i la responsable de participació informen del darrer Ple municipal celebrat el passat dimarts. Expliquen que Podem va intervenir en el punt sisè de l’ordre del dia referent al ROM, ja que va presentar una esmena pel text aprovat pel Ple Municipal en el que es limita la participació ciutadana en el Ple només a entitats i ciutadania, sempre que el punt en qüestió sigui “d’interès públic. Podem també va demanar intervenir en el punt setè, en el que es va tractar de nou el tema del crèdit. En aquest punt, l’alcaldessa Montserrat Sanmartí no va deixar intervenir al representant de Podem. De tota manera, no va fer falta intervenir, ja que sols la intervenció de l’alcaldessa va ser suficient per tenir la informació adient per portar al fiscal. Hem demanat la documentació en qüestió a ERC per portar-la al fiscal la setmana vinent. El crèdit va ser aprovat amb la abstenció d’ERC, acció que va portar un debat als membres de l’assemblea.

També es va explicar que va haver un acte molt desafortunat en el Ple, en el que l’alcaldessa va incitar a una ciutadana a faltar el respecte al regidor Xavi Conesa i no va fer res per aturar aquella situació. Arrel a aquest fet, es decideix fer un article al web explicant-ho i condemnant els fets.

Un cop tractat el Ple, es va entrar en el debat del text de la B500 a presentar al Parlament de Catalunya per aprovar una modificació del tram de la  B500 i una sèrie de mesures per pal·liar el problema amb el trànsit. Es va aprovar el text i es decideix anar a Carreteres per sol·licitar una relació d’instàncies presentades per l’ajuntament sobre la B500.

Després, es realitza un debat de si fer un comunicat en favor de recollir signatures per la campanya del referéndum pactat amb l’estat. S’accepta la proposta per unanimitat, ja que entra dins de les reivindicacions de Podem d’empoderar a la ciutadania i del dret a decidir qualsevol cosa important.

3. Informe Àrea de Municipalisme Abril.

S’informa que s’està treballant per elaborar mensualment, un informe sobre l’activitat municipal que es realitza per part de Podem Sant Fost. En ell es podrà veure les instàncies presentades, mocions, intervencions, actes, estudis, propostes i de més. Aquest informe s’enviarà als inscrits i inscrites per correu, es penjarà al web oficial i es facilitarà per les xarxes socials. A nivell d’assemblea, només es presentarà el treball realitzat mitjançant el informe i es podrà proposar o debatre les tasques realitzades però no es tindrà que aprovar el document, ja que només es tracta d’un document informatiu per rendir comptes davant els membres del Cercle i la ciutadania.

4.- Precs i Preguntes.

La secretària de participació anuncia que Podem Sant Fost participarà el proper diumenge 14 de maig en el mercat solidari de segona mà. Demana participació als assistents i màxima difusió de l’acte.

Tanmateix, informa que Esther del CCA ha passat una enquesta de formació que cal debatre en la propera assemblea.

Finaliza la Asamblea a las 21:00

· Convocatoria de la Asamblea: http://podemossantfost.info/acte/assemblea-ciutadana-ordinaria-9/

Documento adjunto: Array