Assemblea 26/07/17 | Podem Sant Fost

Assemblea 26/07/2017

/Assemblea 26/07/2017

Assemblea 26/07/2017

Detalles del acta

Tipo de Acta: Municipal

Código Interno: AE-30-26072017

Acta de la asamblea celebrada el dia 26-07-2017, a las 19:00 en Casa Bastinos (Carrer Sant Isidre 34) y con los siguientes puntos a tratar:

Orden del dia:

1.-Aprovació acta anterior.

2.-Proposta activació cens militants.

3.- Debat: Assemblea Ciutadana Permanent.

4.- Informació diversa.

5.- Comptabilitat 2n trimestre 2017.

6.- Paella Popular.

7.- Butlletí El Cercle de Sant Fost.

8.- Debat i aprovació document “Recuperem Sant Fost.”

9.- Precs i preguntes.

Asisten a la Asamblea las siguientes personas: 7

1.-Aprovació acta anterior.

Comencem l’assemblea amb la votació per aprovar l’acta de la passada assemblea 07/06/2017. Es recorda que l’acta no es llegirà degut a que es va enviar per correu a totes les inscrites, es troba a les xarxes socials i al web del cercle. Sobre un torn de paraules per aportar esmenes o algun dubte sobre el document. No hi ha cap intervenció i s’aprova per unanimitat l’acta.

2.-Proposta activació cens militants.

L’Albert explica que des de fa uns mesos, s’està duent a terme una campanya des de estatal anomenada “Militància activa”. Aquesta campanya té la finalitat de fer un triatge en el cens i identificar aquells membres del partit que són actius (participen en xarxes, a les assemblees, tasques del partit, apoderats en eleccions, etc). Explica que serà necessari ser membre actiu per poder participar en les properes consultes i assemblees que es convoquin desde Podem/os. Per poder demostrar que ets un membre actiu, cal que un Cercle t’avali, o bé que tinguis una credencial conforme vas participar en algun procés electoral com a apoderat. Es proposa crear un cens de militants actius del Cercle i portar-lo a votació a la propera assemblea ciutadana ordinària que es convoqui. Es redacta un document que s’adjunta a aquest acta que serà el que es porti a votació la propera assemblea, amb els noms de les companyes i companys proposats.

3.- Debat: Assemblea Ciutadana Permanent.
S’explica que va arribar fa uns dies un correu al email oficial del cercle on es demanava que es portés a debat a la propera assemblea el manifest “Asamblea Ciudadana Cataluña” en el que es demana l’adhesió dels Cercles actius de Catalunya per a sol·licitar una Assemblea Ciutadana Catalana per realitzar dues consultes a les inscrites amb les preguntes següents:

a) ¿Cómo quieres que Podem Catalunya se presente a las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña?

1. Presentarnos en solitario, como Podem Catalunya.

2. Presentarnos juntamente con Catalunya en Comú, incorporando el nombre de Podem y sin disolución. Para esto será necesario reiniciar inmediatamente el diálogo y los espacios de coordinación con CatComú. El acuerdo resultante de este diálogo tendrá que ser sometido a la aprobación de la Asamblea Ciudadana de Podem Catalunya para su ratificación.

b) ¿Crees que Podem Cataluña tiene que participar activamente el 1 de octubre?

1. Si.

2. No.

3. Abstención.

Ja es va informar als membres del cercle del manifest i es va fer arribar la web on es troba tota la documentació i la informació sobre la proposta. Un cop explicat es procedeix a fer el debat. Paco intervé per dir que ell vol que Podem es presenti sol a les eleccions. Tota l’assemblea està d’acord amb la intervenció però s’explica que això no és el tema del debat si no si volem votar o no com anar a les properes eleccions de Catalunya i si volem votar com afrontar el 1-O. Finalment tota la assemblea vota a favor d’adherir-nos a la petició d’assemblea ciutadana.

4.- Informació diversa.

S’explica que actualment estem treballant per elaborar un document sobre la campanya Amb Tu Sóm Més i Millors que constarà d’un calendari, un esquema organitzatiu d’objectius per assolir en el projecte Municipal i un conjunt de reunions amb institucions, associacions i profesionals per elaborar les propostes de la primera fase de la campanya.
També expliquem que estem treballant una altra reclamació a les GAIP per la documentació sol·licitada del Ateneu i l’empresa ARC que no ens han respòs. La documentació que queda pendent de la primera reclamació que es va presentar, cal tornar-la a demanar per escrit a l’Ajuntament i un cop fet això, es procedirà a reclamar si no es dóna o bé no hi ha resposta.

Durant el mes d’agost, es treballarà en l’auditoria del pressupost actual per tenir gesta la plataforma d’auditoria de cara als propers pressupostos del 2018 i a la liquidació del pressupost vigent. Tanmateix, es crearà un grup de treball per organitzar la documentació que tenim guardada i digitalitzar-la per a que estigui disponible per tothom que la necessiti en el drive. Finalment, el grup de treball el formen tres voluntaris que es coordinaran entre ells.

5.- Comptabilitat 2n trimestre 2017.

Es presenta l’informe de comptabilitat del 2n trimestre i es procedeix a votació. S’aprova per unanimitat. S’informa que es pujarà al web després de vacances ja que a l’agost només es treballaran xarxes socials i prou.

6.- Paella Popular.

S’obre un torn de paraules per explicar com funcionarà l’acte de la Paella Popular que s’organitza pel proper dissabte degut a les festes locals de Sant Fost. Lorenzo, Asun i Paco són els encarregats de gestionar l’acte. Informen que tenen tot comprat i que s’han ajustat al pressupost de 100 euros que va aprovar l’assemblea. Caldrà ser al terreny davant del mercadona a les 10 del matí per começar a preparar la paella. Hi han apuntades una cinquantena de persones. Per correu electrònic només han arribat dues confirmacions. Es decideix com organitzar la recollida i la venda de tiquets per a evitar errors comptables. Asun serà l’encarregada de vendre els tiquets degut a que és la tresorera del Cercle.

7.- Butlletí El Cercle de Sant Fost.

S’informa que ha arribat el butlletí de Juliol de “El Cercle de Sant Fost”. Expliquem que aquesta vegada s’ha de repartir amb el fulletó de la campanya “Amb Tu Som Més i Millors” dins. Es reparteixen 200 exemplars per persona i les zones a repartir. Informem que s’ha creat un google maps amb les zones i s’envia l’enllaç per Telegram i Whatsapp per poder disposar del mapa en el mòbil. Així evitem trepitjar-nos i repartir dues vegades pel mateix lloc. Informem que el proper butlletí no s’elaborarà fins passat octubre degut a la manca d’informació municipal que hi haurà pel període de vacances que comencem.

8.- Debat i aprovació document “Recuperem Sant Fost.”

Degut a la manca de temps, aquest punt queda pendent per la propera assemblea que es celebrarà el dia 13 de setembre. Es prega als assistents que es llegeixin el document abans de l’assemblea per poder fer un debat més lleuger i aprovar-lo el més aviat possible ja que anem justs de temps.

9.- Precs i preguntes.

No hi han precs i preguntes. De tota manera, s’informa durant aquest punt que l’acta de l’assemblea d’avui no es publicarà en la web fins acabar el període de vacances.

Finaliza la Asamblea a las 21:00

· Convocatoria de la Asamblea: http://podemossantfost.info/acte/assemblea-ciutadana-extraordinaria-3/

Documento adjunto: Array