Assemblea 29/03/17 | Podem Sant Fost

Assemblea 29/03/2017

/Assemblea 29/03/2017

Assemblea 29/03/2017

Detalles del acta

Tipo de Acta: Municipal

Código Interno: AO-26-29032017

Acta de la asamblea celebrada el dia 29-03-2017, a las 19:00 en Carrer Sant Isidre nº34 (Casa Bastinos) y con los siguientes puntos a tratar:

Orden del dia:

1.- Aprovació Acta anterior.

2.-Informació Municipal diversa.

3.- Ple Municipal.

4.- Elaboració Calendari 2n trimestre 2017.

5.- Presentació de propostes pressupost 2n trimestre 2017.

6.- Precs i Preguntes.

Asisten a la Asamblea las siguientes personas: 6

Donat els diferents imprevists que s’han donat al llarg de la setmana, s’acorda abans de començar l’assemblea a afegir 3 punts a l’ordre del dia: Acte de dissabte, Debat estat del NSP i debat assemblea Extraordinària Comarcal. S’aprova per unanimitat la incorporació d’aquests punts.

1. Aprovació acta anterior.

S’ aprova l’acta anterior per unanimitat.

2. Municipal diversa:

Únicament s’informa de la existència d’una carta del secretari responent a la denuncia del Síndic sobre la moció ciutadana.

3. Ple Municipal.

Comença a valorar Guillermo. Es van presentar els pressupostos inicials on el govern d’independents va presentar com a meravellosa la seva gestió i el seu treball. Van contar la part que a ells els hi interessa: pressupostos participatius, inversió, etc. Només van tenir oposició d’ERC, amb una mica d’agressivitat, tornant a l’escenificació que hi ha sempre entre ambdós partits. La resta de grups van intervenir el PSC, que es va autoproclamar les idees de les quals ha sorgit aquest pressupost i va “justificar per que dóna el si a IUSF”. Nuria va fer una intervenció buida de contingut. No va intervenir ningú més. Es varen aprovar. Independents va reconeixer que és un pressupost continuista. PP+IUSF+SUMEM+PSC a favor, ERC en contra i PdCAT abstenció. Montserrat va emfatitzar  que han trigat més en fer els pressupostos per culpa del estat. I finalment Juan Fernandez va dir que aquests pressupostos són participatius per que la participació la treuen del dia a dia.

Arrel d’una noticia inesperada sobre el comunicat de premsa de Podem sobre la seva retirada de el procés de Un País En Comú, sobre un debat que impedeix finalitzar el ordre del dia acordat. Es decideix deixar la resta del ordre del dia per la propera assemblea ciutadana.

Finaliza la Asamblea a las 21:00

· Convocatoria de la Asamblea: http://podemossantfost.info/acte/assemblea-ciutadana-ordinaria-7/

Documento adjunto: Array