Acta Asamblea Ciudadana 25/01/17 | Podem Sant Fost

Assemblea 25/01/17

/Assemblea 25/01/17

Assemblea 25/01/17

Detalles del acta

Tipo de Acta: Municipal

Código Interno: AO-21-25012017

Acta de la asamblea celebrada el dia 25-01-2017, a las 19:00 en Carrer Sant Isidre nº34. Casa Bastinos y con los siguientes puntos a tratar:

Orden del dia:

1.- Aprovació acta anterior.

2.- Informació Municipal diversa.

3.- Calendari Trimestre 2017.

4.- Precs i Preguntes.

Asisten a la Asamblea las siguientes personas: Asunción, Francisco, Lorenzo, Guillermo y Alberto

1.- Aprovació acta anterior.

S’aprova el acta anterior per unanimitat.

2.- Calendari Trimestre 2017.

Es comença a desenvolupar un debat per tal de decidir el calendari del primer trimestre de 2017.

3.- Precs i Preguntes.

No hi han precs i preguntes.

Finaliza la Asamblea a las 21:00

· Convocatoria de la Asamblea: https://podemossantfost.info/acte/assemblea-ciutadana-ordinaria-3/

Documento adjunto: Array