Cargando Eventos
  • Este evento ha pasado.

CONVOCATORIA PLE MUNICIPAL ORDINARI

Per la present, quedeu convocats en el proper Ple Ordinari que tindrà lloc dimarts 13 de juny a les 21:00 hores a la Sala de Plens.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació actes sessions anteriors.
2.- Informació diversa.
3.- Resolucions d’alcaldia.
4.- Proposta de resolució formulada per Podem Sant Fost relativa a desnonaments i pobresa energètica.
5.- Donar compte liquidació pressupost 2016
6.- Donar compte informació tramesa al MINHAP.
7.- Aprovació provisional pla especial masia Mas Llombart.
8.- Aprovació inicial Pla Especial habitatge Av. Emili Monturiol nº26.
9.- Mocions grups municipals.
10.- Mocions d’urgència.
11.- Precs i Preguntes.

 

SANT FOST DE CAMPSENTELLES, 10 DE JUNY DE 2017