El passat 30 de novembre, l’alcaldessa Montserrat Sanmartí va respondre la sol·licitud que va registrar Podem Sant Fost, en la que és sol·licitava que s’aturés immediatament, el procés obert per part de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles sobre la sol·licitud d’un nou crèdit bancari i es tractés aquest fet en l’ordre del dia del Ple Municipal Ordinari de desembre.

La resposta donada per la representant del consistori va ser la de rebutjar la sol·licitud de Podem, al·legant que “no estem legitimats per a aquesta pretensió”.

A més, a la mateixa resposta menciona que “No és competència del Ple la sol·licitud d’ofertes com la que els ocupa”, tot i que segons l’article 52.2 de la llei de regim Local estableix que “Correspon al Ple la concertació d’operacions de crèdit en la que la quantitat acumulada en cada exercici econòmic excedeixi el 10% dels recursos ordinaris”.

Aquesta contestació que ha realitzat la senyora Sanmartí és un exemple del modus operandi de IUSF, que gestiona l’administració local de forma opaca i fent ús del poder per intentar silenciar l’oposició que realitza Podem.

Aquesta intenció de silenciar-nos ha arribat a tal punt que en el passat Ple Municipal Ordinari, el Govern de IUSF i el PSC varen aprovar, amb l’abstenció dels regidors d’Esquerra Unida i Alternativa, una “Resolució interpretativa” de l’article 80 del ROM en la que prohibeix intervenir als partits polítics sense regidors en el Ple Municipal. Una resolució que Podem ha interpel·lat per ser antidemòcrata i silenciar a una part de la ciutadania de Sant Fost.

Tot i així, Podem Sant Fost va realitzar una preguntar el passat Ple de desembre de per què s’ha demanat el crèdit de gairebè tres milions d’euros i a més, ocultant-ho a l’oposició.

L’alcaldessa no va respondre i es va acollir al dret de poder contestar en el pròxim Ple.