La formació morada demana explicacions pel fet que només els regidors d’Independents van ser qui varen sortir en representació de l’Ajuntament el passat 11 de setembre.

Durant l’acte institucional celebrat el passat 11 de setembre per la Diada Nacional, tots i cadascun dels partits polítics del municipi, van tenir l’oportunitat de participar en l’ofrena floral que es va fer a la plaça 11 de setembre. Un cop finalitzat el torn dels partits polítics, l’Ajuntament com a Institució també va participar. La nostra sorpresa va ser quan només els regidors del grup municipal Independents Units Per Sant Fost (IUSF) van ser els que van fer l’ofrena i no un representant de cada grup municipal.
Es per aixó que aquest matí, Podem Sant Fost, ha presentat una queixa a l’Ajuntament mitjançant una instància (5988) en la que demana explicacions a Alcaldia, ja que segons la llei 7/1985 del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, al capítol II, artícle 122, primer parràgraf diu:

“El pleno, formado por el Alcalde y los Concejales, és el órgani de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal.”

Tanmateix, la formació aclareix que també podrien haver entès que sols entregues el ram l’alcaldessa, donat que la mateixa llei en l’artícle 124 estableix:

El Alcalde obstenta la máxima representación del municipio…”

En qualsevol cas, no va ser així, sinó que només es va permetre participar només al grup municipal en el govern minimitzant així, un cop més, la visibilitat de la resta de forces presents al nostre municipi, i Podem no tolerarà aquestes pràctiques antidemocràtiques.