Detalls de l'acta

Assemblea celebrada el dia: 20/02/2019
A les: 7:20 pm
En: Carrer dels esquirols nº5
Nº Assistents: 6

Acta assemblea ciutadana ordinària 20/02/19

ORDRE DEL DIA:
 1. Elaboració de propostes pel programa electoral.
 2. Agenda Precampanya.
 3. Proposta de coalició electoral CeC
 4. Campanya Participativa.
 5. Protocol Asambleees Ciutadanes.
 6. Moció Parlament.
 7. Precs i Preguntes

1.- S’explica als asistents com funciona la plataforma. Cadascú dels presents ha portat prèviament, un recull de propostes de casa per poder exposar a l’assemblea, debatre totes elles entre tots i totes i finalment pujar-les a la plataforma de programa participatiu. S’explica que la plataforma va tenir un petit problema informàtic referent amb la base de dades la primera setmana de funcionament i que es possible que durant aquest temps, gent del municipi no hagui pogut pujar propostes. A més, degut a tot el treball que estem duent a terme (la plataforma, el programa participatiu, actualizació del web, contingut xarxes socials, butlletí municipal El Cercle de Sant Fost, reunions amb les empreses i entitats, oposició de l’Ajuntament, etc) no hem tingut temps encara de fer la campanya de promoció de la plataforma. És per aixó que es proposa desde la Secretaria General, ampliar el temps per presentar propostes fins el dia 24 de març a les 23:59 hores.

Després de fer aquest canvi de dates, el calendari de elaboració i ratificació del programa electoral es veurà afectat i per tant, queda pendent de quadrar els dies. Tanmateix, estem pendents de l’acord amb Sant Fost en Comú i potser aquest acord implica modificar el programa. Per tant, queda pendent aquest tema per la propera assemblea.

2.- Donat el augment de feina que hem tingut aquests dies, no s’ha pogut dur a terme diferents activitats que estaven programades. És per això que es proposa redistribuir els actes en el calendari i adaptar el número d’actes en funció de la possibilitat real de fer-los tenint en compte el nivell de saturació. Es porta un debat entre tots i totes i s’acorda fer durant aquestes dues setmanes dos carpes ciutadanes i la campanya participativa. Queda pendent asignar dies a la resta de la programació.

3.- La campanya participativa es durà a terme durant les properes setmanes mitjançant un porta a porta, donar propaganda a punts clau del poble on hi hagui molt moviment i la instal·lació de carpes ciutadanes en diferents barris del municipi. S’acorda fer parelles per dur a terme les diferents tasques i distribuir-nos els punts on repartir propaganda entre tots i totes.

4.- Desde la Secretaria d’Organització, s’exposa que últimament les convocatòries d’assemblea i la redacció d’actes no funciona correctament. Gairebé totes les assemblees que s’estan convocant són extraordinàries i dificulta l’assistència dels militants. Per tant, es proposa el següent protocol de convocatòria d’assemblees:

 • Es convocaran assemblees ciutadanes ordinàries cada dues setmanes, tots els dimecres de 19:00 a 21:00 hores en la mateixa ubicació.
 • La convocatòria es farà amb cinc dies hàbils.
 • Les convocatòries es penjaran al web i a les xarxes socials de Podem Sant Fost. Tanmateix, s’enviarà un correu als inscrits i a les inscrites.
 • Durant la celebració de l’assemblea, al inici d’aquesta, s’assignarà un relator/a de manera aleatoria, encarregat/da de moderar l’assemblea i de redactar l’acta.
 • L’acta de l’asseblea es penjarà al web i a les xarxes socials de Podem Sant Fost avans de la convocatòria de la següent assemblea ordinària.

Un cop exposats els punts, es somet a votació la proposta i s’aprova per unanimitat. El protocol entrarà en vigor a partir de la propera assemblea. Per tant, la propera assemblea tindrà lloc el dimecres 6 de març a les 19:00 hores.

5.- S’informa als assistents que la moció que s’estava treballant per portar al Parlament de la Generalitat ja està acabada i es llegueix la proposta. Tothom està d’acord amb la moció proposada i s’aprova per unanimitat enviar-la al grup parlamentari per portar-la al registre.

6.- No hi han precs ni preguntes en aquest punt.

L’Assemblea finalitza a les 9:00 pm
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email