Detalls de l'acta

Assemblea celebrada el dia: 06/03/2019
A les: 7:00 pm
En: Carrer Guilleries
Nº Assistents: 10
Convocatòria:

Convocatoria

Acta Assemblea Ciutadana Ordinària 06/03/19

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2.- Ratificació, si cal, de l’acord amb Catalunya en Comú.

3.- Elaboració i desenvolupament del programa electoral.

4.- Precs i preguntes.

1.- És llegeix l’acta anterior, i es passa a votació. Sense haver-hi cap esmena es dóna per aprovada per unanimitat.

2.- Es fa una explicació sobre el document elaborat per tirar endavant la coalició amb Catalunya en Comú. És llegeix sencer i es discuteix punt per punt, intervenint la totalitat de les assistents donant la seva opinió al respecte.

Seguidament, s’acorda per unanimitat l’aprovació d’aquest, amb una esmena al punt 19 i al punt 22.

3.- Intervenen totes les assistens a l’assemblea, sent aquest un punt molt participatiu, on es proposen idees i possibles accios cara a les eleccions municipals.

S’aprova confeccionar el butlletí del Cercle i alguns flyers de campanya, tot dins de les nostres minses capacitats econòmiques.

El cap de llista comenta aspectes rellevants de la nova llei electoral. Comenta que els

llocs on més es vota a Podem a la localitat, han sigut les urbanitzacions i can Coromines.

El programa electoral, s’está creant gràcies a l’innovador procès participatiu encetat pel nostre Cercle a les xarxes socials. Es comenta el gran èxit al respecte, ja que per ara portem una seixantena de propostes, totes molt interessants. També que som l’únic partit realment participatiu en aquest aspecte.

4.- Es passa al punt de les preguntes, i no havent-hi cap, es dóna per tancada l’Assemblea a les 21,30 hores.

L’Assemblea finalitza a les 9:30 pm
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email