Assemblea 12/04/17 | Podem Sant Fost

Assemblea 12/04/2017

/Assemblea 12/04/2017

Assemblea 12/04/2017

Detalles del acta

Tipo de Acta: Municipal

Código Interno: AO-27-12042017

Acta de la asamblea celebrada el dia 12-04-2017, a las 19:00 en Carrer Sant Isidre nº34 (Casa Bastinos) y con los siguientes puntos a tratar:

Orden del dia:

1. Aprovació acta anterior.

2. Informació Municipal diversa.

3. Sant Jordi 2017.

4. Elaboració Calendari 2n trimestre 2017.

5.- Presentació de propostes pressupost 2n trimestre 2017.

6.- Precs i Preguntes.

Asisten a la Asamblea las siguientes personas: 6

1. Aprovació acta anterior.

S’ aprova l’acta anterior per unanimitat.

2. Informació Municipal diversa:

S’informa de que se està realitzant un treball de recopilació d’informació per treballar els següents temes municipals:

  • Concessió de l’Ateneu.
  • Pressupostos 2017.
  • Complex Esportiu.
  • Contractes menors i facturació 2015 i 2016.
  • Seguiment de l’empresa Estruform SL.

S’anima als assistents a participar en aquells temes que més els hi agradi. Tanmateix, s’informa de l’habilitació del nou Portal de transparència de Podem i de que la revista “El Cercle de Sant Fost” ja ha arribat. Tot i així, degut a que ens trobem en setmana festiva, ens emplacem a repartir-la després de les vacances.

3. Sant Jordi 2017.

L’Ajuntament ha decidit canviar inesperadament el espai on muntar la fira de Sant Jordi i no ens ha avisat. Podem tindrà que muntar parada a Can Coromines sol o bé dins la fira de Sant Jordi. Però, aquesta última opció, comportaria la prohibició de la utilització dels símbols i la marca de Podem. Tindrem que assistir com entitat.

Es dóna un debat entre els assistents que acaba per pactar no muntar parada aquest any.

4. Elaboració Calendari 2n trimestre 2017.

S’aplaça aquest punt a l’espera de les propostes que donin les Àrees de treball.

5.- Presentació de propostes pressupost 2n trimestre 2017.

No es donen propostes concretes durant les diferents intervencions en aquest punt.

6.- Precs i Preguntes.

Susana pregunta si volem participar en la propera edició del Mercat Solidari de Segona mà. S’accepta participar per unanimitat dels assistents.

Finaliza la Asamblea a las 21:00

· Convocatoria de la Asamblea: https://podemossantfost.info/acte/assemblea-ciutadana-ordinaria-8/

Documento adjunto: Array