Assemblea 15/02/17 | Podem Sant Fost

Assemblea 15/02/17

/Assemblea 15/02/17

Assemblea 15/02/17

Detalles del acta

Tipo de Acta: Municipal

Código Interno: AO-23-15022017

Acta de la asamblea celebrada el dia 15-02-2017, a las 19:00 en Carrer Sant Isidre nº34 (Casa Bastinos) y con los siguientes puntos a tratar:

Orden del dia:

1.- Aprovació Acta anterior.

2.-Informació Municipal diversa.

3.- Repartiment Butlletí Municipal.

4.- Ple Municipal Febrer.

5.- Precs i Preguntes.

Asisten a la Asamblea las siguientes personas: 7

1.- Aprovació Acta anterior.

S’aprova l’acta anterior per unanimitat.

2.-Informació Municipal diversa.

Es tracta el tema de la denuncia que vam posar a la fiscalia i com ha evolucionat el tema. Ens vam reunir el passat dia 1 de febrer amb la fiscalia per tal d’explicar tot el procés de sol·licitud del crèdit i els detalls de per que hem denunciat. Igualment, es va comentar la nostra preocupació pels crèdits que volen tornar a finançar, ja que són de la època de construcció del complex esportiu i d’ARC. La fiscalia va comentar que continuaria el procés d’investigació.

S’informa que hem començat a demanar altre vegada informació diversa que considerem interessant per treballar en les àrees de treball. Les primeres respostes de l’ajuntament són contraries a donar-nos cap documentació. Hem tornat a requerir la informació i hem informat a les GAIP de que es continua sense donar la informació que es demana.

Tanmateix, hem tornat a enviar un requeriment a les GAIP per demanar la informació que vam demanar ja fa un any i mig i que encara no tenim.

3.- Repartiment Butlletí Municipal.

Finalment el butlletí municipal no ha arribat encara i ho repartirem la setmana vinent. Aplacem que tothom vingui a la reunió de treball de dimecres per poder donar els butlletins que corresponen a cadascun.

4.- Ple Municipal Febrer.

Guillermo explica que la contestació de Juan Fernandez a la resposta de la pregunta que va formular ERC per nosaltres va ser molt imprecisa i improvisada ja que no tenien cap argument per poder contradir la nostra denuncia. Hem d’estar contents per que hem aconseguit el nostre objectiu: Evitar que no s’augmenti el deute públic. Lamentem que ERC no van interpel·lar la resposta tot i ser evident que la contestació era més bé una excusa. La fiscalia està a l’espera de que l’informem tot això que ha passat en el Ple.

Tanmateix, ahir es tindria que haver presentat la moció ciutadana que varem presentar ara fa 2 mesos. Tenim constància que ni tan sols van presentar-la a la junta de Portaveus. Prendrem mesures contra aquest fet ja que tornem a tenir un cas clar de vulneració dels drets de la ciutadania que recull el Reglament Orgànic Municipal.

5.- Precs i Preguntes.

  • Albert informa que habitatge necessita un acta en el que s’aprovi per l’assemblea el desenvolupar un acte informatiu sobre les clausures sol. Es proposa com a dia el pròxim 1 d’abril pel matí. S’acorda enviar l’acta al Cercle d’habitatge per formalitzar la sol·licitud.

Finaliza la Asamblea a las 21:00

· Convocatoria de la Asamblea: http://podemossantfost.info/acte/assemblea-ciutadana-ordinaria-4

Documento adjunto: Array