Assemblea Extraordinària | Podem Sant Fost

Assemblea Extraordinària

/Assemblea Extraordinària

Assemblea Extraordinària

Detalles del acta

Tipo de Acta: Municipal

Código Interno: AO-35-07032018

Acta de la asamblea celebrada el dia 07-03-2018, a las 19:00 en Casa Bastinos (Carrer Sant Isidre 34) y con los siguientes puntos a tratar:

Orden del dia:

1.- Aval de les candidatures a l’Assemblea Ciutadana Catalana.

Asisten a la Asamblea las siguientes personas: 7

Ates que el passat dia 1 de març, l’equip tècnic de Podem Catalunya i la Secretaria d’Organització Estatal varen convocar la tercera assemblea ciutadana autonòmica de Catalunya.

Ates que segons el principi de transversalitat i el protocol de neutralitat s’estableix que els cercles no s’han de posicionar a favor de cap candidatura i que han de donar aval a totes les candidatures que ho demanin formalment via correu electrònic.

Ates que en data 07 de març de 2018, es va rebre al correu electrònic oficial del cercle la sol·licitud de la candidatura de “Rafael Garcia Garcia” per la llista de Garanties i un altre sol·licitud de “En Catalunya Podemos” com a candidata al CCA.

Ates que la candidatura “En Catalunya Podemos” no adjunta una llista completa d’un mínim de 15 persones tal com estableix el reglament de l’assemblea ciutadana autonòmica a la sol·licitud i es requereix aquest arxiu adjunt a la sol·licitud d’aval.

S’acorda:

1.- Que el Cercle de Podem Sant Fost doni el seu aval al candidat “Rafael Garcia Garcia” acreditant a aquesta persona la possibilitat de presentar-se com a membre de la Comissió de Garanties Democràtiques.

2.-> Que el Cercle de Podem Sant Fost avali el conjunt de persones aportades per la candidatura “En Catalunya Podemos” com a candidats individuals al Consell Ciutadà Autonòmic:

  • Josefina Caro Blanco
  • Guillermo Álvarez Montes de Oca
  • Alberto Bastida Marfil
  • Encarnación Reyes Ortiz
  • Iván Docón Ruíz
  • Asunción Celma Vedruna
  • MªBelen Fernandez Correa
  • Gemma Ferrer Oller
  • Francisco Hervás Moreno

I per donar constància, els presents a l’assemblea ratifican l’acta i la signa l’actual portaveu del Cercle de Podem Sant Fost.

 

Sant Fost, 10 de març de 2018.

Finaliza la Asamblea a las 20:10

· Convocatoria de la Asamblea: https://podemossantfost.info/acte/assemblea-ciutadana-extraordinaria-6/

Documento adjunto: Array