Acta Assemblea Extraordinaria | Podem Sant Fost

Assemblea Extraordinària

/Assemblea Extraordinària

Assemblea Extraordinària

Detalles del acta

Tipo de Acta: Municipal

Código Interno: AE-32-02112017

Acta de la asamblea celebrada el dia 02-11-2017, a las 19:00 en Cafeteria Angela's {Av. Sant Jeroni, Can Coromines} y con los siguientes puntos a tratar:

Orden del dia:

1.- Aprovació urgència.
2.- Informació reunió SG i Portaveus
3.- Debat i aprovació sol·licitud d’Assemblea Ciutadana Autonòmica.
4.- Aprovació Manifest DUI i suport als presos polítics.
5.- Aprovació oferta del servei jurídic.

Asisten a la Asamblea las siguientes personas: 7

1.- Aprovació urgència.

L’Albert explica que com a portaveu, conjuntament amb els enllaços d’organització, han considerat que a causa dels diferents esdeveniments que han succeït durant aquests dies, no tan sols externament, sinó també en l’àmbit intern del partit, està prou justificada la urgència de l’assemblea. Es procedeix a votació i s’aprova el caràcter urgent per unanimitat.

2.- Informació reunió SG i Portaveus.

El Portaveu explica com va anar la reunió de dimarts a la Bostik de Secretaris Generals i Portaveus de Podem Catalunya. L’Albert manifesta que està enfadat perquè considera que s’ha dit per part de la direcció el mateix que a la roda de premsa que es va fer al matí. Menciona que nosaltres som militants, no votants, i per tant volem claredat i explicacions amb arguments. Tanmateix expressa el seu malestar per l’Assemblea Ciutadana que s’ha imposat des de Madrid però afirma que és l’única que se’ns ha ofert. Si Albano i la direcció no estan a favor d’aquesta consulta, haurien d’haver proposat un altre o com a mínim una proposta com a alternativa a la imposició d’Estatal, no només fer crítica que trenca i debilita al partit davant la societat i la premsa.
També expressa la seva preocupació per l’ambient que va veure a l’assemblea. Es va veure clarament no sols la divisió interna que patim sinó també la falta de respecte que hi ha entre uns i altres. Cal fer debats amb respecte per fomentar el consens i la fraternitat entre totes, menciona.

3.- Debat i aprovació sol·licitud d’Assemblea Ciutadana Autonòmica.

Actualment no és cap secret la situació tan difícil que està passant el partit. Els cercles es troben abandonats com ho han estat sempre. Les millores i solucions que es prometien en el programa electoral de la candidatura guanyadora “Ho Podem Tot” no han arribat i a falta de menys d’un any i mig de les eleccions vinents municipals, els cercles no tenen la formació suficient per poder garantir la possibilitat de presentar-se a les eleccions, ni les eines adients per poder elaborar un projecte municipalista que garanteixi l’alternativa i el canvi que necessiten els ciutadans i les ciutadanes dels municipis de Catalunya.

A més a més, en l’àmbit autonòmic, el partit no funciona molt millor: Continuem sense cap model organitzatiu territorial que presenti una estructura adequada per facilitar el treball dels cercles i millorar la coordinació entre territoris i la seva cohesió. Continuem sense un espai de representació territorial, ja que el Consell de Cent ni tan sols ha aconseguit aprovar el seu propi reglament. Manca transparència en el treball que està duent a terme tant la direcció com les persones alliberades que es troben treballant pel partit. I encara no tenim un model amb el qual els Cercles quedin definits jurídicament ni un model econòmic amb el qual es pugui finançar les activitats que duen a terme.

Finalment, s’ha d’afegir la manca d’estratègia política que ha mantingut el partit durant aquests últims mesos, en els que a més, no s’hi ha transmès el mateix missatge des de Madrid que des de Catalunya, arribant a dificultar la defensa del discurs davant a l’electorat i a la mateixa premsa. És per això que es proposa aprovar el document que s’adjunta a aquesta acta que té com a finalitat la sol·licitud d’una nova Assemblea Ciutadana a Catalunya que faciliti l’entrada d’una direcció que solucioni les mancances del partit i defensi la marca Podem al territori de Catalunya sense desvirtuar els seus valors ni el seu discurs.

Es procedeix a la lectura del text. S’obre un debat en el qual hi ha un consens per part de tots els assistents en què la direcció actual no ha estat a l’altura i cal fer un pas per aconseguir construir una estructura i les eines adients per enfortir els cercles i poder canviar la política des dels pobles al Parlament. S’aprova el text per unanimitat. La Secretaria d’organització procedirà a enviar l’acta a la SOE per fer saber la decisió del cercle. 

Descarrega

4.- Aprovació Manifest DUI i suport als presos polítics.

Es requereix el posicionament oficial del Cercle davant la recent declaració unilateral d’independència que ha aprovat el parlament. La posició del cercle ha de ser la mateixa que la del discurs d’estatal, rebutjar la DUI, rebutjar el 155 i l’empresonament de presos polítics així com fomentar un diàleg entre el govern català i el govern espanyol, demanar un referèndum pactat i vinculant i declarar com legitim el govern escollit democràticament per la ciutadania, no l’imposat pel Partit Popular. Es procedeix a la votació del text que s’adjunta a aquesta acta i queda aprovat per unanimitat.

5.- Aprovació oferta del servei jurídic.

Donada la situació actual del Cercle i la necessitat de disposar d’un servei de consulta legal per desenvolupar les tasques de seguiment i control del govern municipal, el Cercle necessita un servei jurídic per garantir la qualitat del treball municipal que desenvolupa i ates que el partit no en disposa d’un, el portaveu i la secretaria d’organització insta a l’assemblea a aprovar la contractació d’un servei jurídic amb un cost mensual assumible pel Cercle mitjançant els ingressos que es disposen. No hem rebut encara el pressupost de les dues empreses que hem preguntat així que posposem el punt per la propera assemblea.

Finaliza la Asamblea a las 21:00

· Convocatoria de la Asamblea: http://podemossantfost.info/acte/assemblea-ciutadana-extraordinaria-4/

Documento adjunto: Array