Cargando Eventos
  • Este evento ha pasado.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació actes sessions anteriors.
2.- Informació diversa.
3.- Resolucions Alcaldia.
4.- Donar compte Informe Avaluació MINHAP.
5.- Donar compte MINHAP Informe protecció i millora Mas Llombart.
6.- Aprovació inicial Pla Especial Protecció i Millora de Mas Llombart.
7.- Adjudicació contracte concessió demanial d’explotació del servei de Restaurant – Bar de Can Lladó.
8.- Mocions Grups Municipals.
9.- Mocions d’urgència.
10.- Precs i Preguntes.