El passat dimecres 1 de febrer, es varen presentar els eixos que faran de pauta en el nou projecte municipal, que es començarà a treballar des d’aquest mes a les àrees de treball de Podem Sant Fost. Després dels debats que s’han portat a terme durant les reunions i assemblees de gener, dimecres es van aprovar els pilars bàsics que ha de tenir el nou projecte pel poble i el calendari de treball per desenvolupar-lo.

Comença així una etapa de treball, debat i recerca per poder crear un document que reculli solucions específiques per Sant Fost, que tornin a fer del poble, un municipi atractiu tant per viure com per invertir en ell.

El projecte començarà a desenvolupar-se mitjançant una sèrie de reunions amb especialistes de diferents sectors com Ajuntaments de la província, associacions, cooperatives i altres especialistes, per poder elaborar, no sols un programa atractiu sinó també realista.

Un cop passada la fase de recerca i recopilació d’informació, començarà un procés de participació ciutadana en el que seran les associacions, veïnes i veïns del poble, qui desenvolupin les propostes del programa electoral i finalment les votin, mitjançant un portal web o bé presencialment en les diferents taules de treball que se celebrin arreu el municipi.

Els eixos establerts es fonamenten sobretot en la participació ciutadana, ja que el poble el fem totes i tots, i la transparència, molt necessària per poder participar en el poble. A més, es recullen altres eixos com l’economia del bé comú, ja que cal transformar el model econòmic del poble amb la promoció del comerç local i el cooperativisme, o encarar l’extensió de Sant Fost amb solucions que no aïllin a cap ciutadana o ciutadà.

Tot això es podrà fer si capgirem els pressupostos municipals, el reglament orgànic i el POUM, els tres documents més importants que té un Ajuntament i que actualment es troben desactualitzats i sense apostar pel futur del poble.

Si vols col·laborar en el projecte per canviar Sant Fost, envia’ns un correu a [email protected], entra al nostre web o participa en les assemblees que es convoquin al web o les xarxes socials.