2015112511114594314

Comunicat de PODEM Sant Fost referent als Talls de subministrament elèctric que han patit els i les veïnes de Mas Llombart els darrers dies.

CATALÀ

Comunicat de PODEM Sant Fost referent als Talls de subministrament elèctric que han patit els i les veïnes de Mas Llombart els darrers dies.

Aquesta setmana passada, es va produir un tall de subministrament elèctric als barris de Sant Fost de Mas Llombart, Mas Corts i la Conreria, sent mes greu la que va tenir lloc en Mas Llombart, que va durar més de 16 hores, de les 10.30 del dijous fins a les 04.30 aproximadament, de la matinada de l’endemà.
Tot sembla indicar que el tall es va produir a conseqüència del mal estat de l’escomesa general, per falta de manteniment i inversió. Els problemes d’infraestructures, siguin elèctrics, d’aigua o telecomunicacions entre altres, són un mal endèmic i no puntuals al nostre poble. Es troben motivats tant per la falta d’interès de les subministradores dels serveis, com per part del govern local, que no es pren el problema amb el rigor i la supervisió necessària, exigint el servei de qualitat que mereixen els veïns i veïnes de Sant Fost.
Entre els perjudicis d’aquest tall es troba l’abocament d’aigua potable en els dipòsits municipals situat en el Carrer del Bosc i que proveeix al poble per falta de corrent, una altra de les conseqüències són les perdudes materials dels veïns que hauran de pledejar amb companyia elèctrica i assegurances per a veure recompensat el mal ocasionat, entre altres centren la indignació dels veïns de Sant Fost.
Podem Sant Fost exigeix mediació per part de l’Ajuntament i el govern per solucionar i arribar a un acord amb l’empresa de subministrament elèctric per tal que les i els veïns de Mas Llombart, Mas Corts i la Conreria disposin d’un servei d’electricitat sense interrupcions ni averies.

 

CASTELLÀ

Comunicado de PODEM Sant Fost en lo referente a los Cortes de suministro eléctrico que han sufrido los y las vecinas de Mas Llombart los últimos días.

Esta semana pasada, se produjo un corte de suministro eléctrico en las urbanizaciones de Sant Fost, siendo mas grave la que tuvo lugar en Mas Llombart, que se prolongo mas de 16 horas, de las 10:30 del jueves hasta las 04:30 aproximadamente, de la madrugada del día siguiente.
Todo parece indicar que el corte se produjo a consecuencia del mal estado de la acometida general, por falta de mantenimiento e inversión. Los problemas de infraestructuras, sean eléctricos, de agua o telecomunicaciones entre otros, son un mal endémico y no puntuales, en nuestro pueblo, motivado por la falta de interés de las suministradoras de los servicios, como por parte del gobierno local, el cual no acomete el problema con el rigor y la supervisión necesaria, exigiendo el servicio de calidad que merecen los vecinos y vecinas de Sant Fost.
Entre los perjuicios de dicho corte se encuentra el vertido de agua potable en los depósitos municipales situado en el Carrer del Bosc y que abastece al pueblo por falta de corriente, otra de las consecuencias son las perdidas materiales de los vecinos que tendrán que pleitear con compañía eléctrica y seguros para ver recompensado el daño ocasionado, entre otros centran la indignación de los vecinos de Sant Fost.
Podem Sant Fost exige mediación por parte del Ayuntamiento y el gobierno para solucionar y llegar a un acuerdo con la empresa de suministro eléctrico para que las y los vecinos de Mas Llombart, Mas Corts y la Conreria dispongan de un servicio de electricidad sin interrupciones ni averies.

Comparteix!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email