34869622642_0166de9ecf_b

Comunicat de PODEM Sant Fost sobre la reclamació d’un transport públic municipal als barris de Mas Llombart, Mas Corts i la Conreria.

Comunicat de PODEM Sant Fost sobre la reclamació d’un transport públic municipal als barris de Mas Llombart, Mas Corts i la Conreria.

Des de fa més de quinze anys, els barris de Mas Llombart, Mas Corts i la Conreria, no disposen d’un servei de transport públic municipal que permeti als dos mil veïns i veïnes que aproximadament viuen, moure’s per tot el municipi i puguin accedir a altres transports com l’estació de Rodalies de Mollet – Sant Fost.

Aquest fet, conjuntament amb la puntualització que tampoc hi ha un camí per vianants que connecti a aquests barris amb el centre del poble, fa que els veïns i veïnes depenguin per moure’s d’un vehicle privat o bé agafant l’autobús interurbà de Badalona – Sabadell, que passa tres cops al dia.

Els santfostencs i les santfostenques que viuen a Mas Llombart, Mas Corts i la Conreria, tot i pagar els mateixos impostos i taxes que la resta de veïns i veïnes de Sant Fost, no disposen dels mateixos serveis ni de les mateixes oportunitats de gaudir de les instal·lacions municipals, donat que l’actual govern i el dels darrers anys els han aïllat del municipi.

Des que Podem Sant Fost va néixer, hem tractat a Mas Llombart, Mas Corts i la Conreria com a barris del municipi i no com urbanitzacions, perquè entenem que són part de Sant Fost i disposen de necessitats i d’urgències diferents de la de la resta de barris del poble.

Tanmateix, Podem sempre ha defensat la necessitat d’implantar un servei de transport públic municipal de qualitat que connecti tot el municipi entre si i amb els serveis de transport supramunicipals com el Rodalies.

Les persones i els partits que titllen de deficitari un servei públic, no entenen realment quin és el seu objectiu. L’Ajuntament ha de vetllar per oferir a la ciutadania uns serveis bàsics de qualitat, on el transport es troba inclòs. Un servei públic s’implementa per guarir o donar una solució a una carència que pateixen els veïns i les veïnes. Aquesta carència pot ser, per exemple, de mobilitat o de seguretat.

Per aquests motius, Podem Sant Fost comunica a la ciutadania les següents accions per part de la nostra formació:

1.- La presentació al Parlament de Catalunya d’una moció a la comissió de territori per millorar l’accessibilitat i la connexió dels barris de Mas Llombart, Mas Corts i la Conreria amb el centre del poble i l’estació RENFE mitjançant la creació d’un camí de vianants i d’ampliar el servei de transport interurbà de Badalona – Sabadell, augmentant el seu pas en els barris.

2.- Requerir a la Generalitat, dins de la mateixa moció, la subvenció d’un servei de transport escolar pels nens i nenes dels barris esmentats tal com ja disposen els municipis de Martorelles i Sant Maria de Martorelles. (Rutes SOBL 13; SOBL 14; SOBL 15 i SOBL 16).

3.- Adoptar com a compromís polític la creació d’un transport públic municipal que doni servei als barris de Mas Llombart, Mas Corts i la Conreria, de manera urgent i prioritària.

 

Comunicado de PODAMOS Santo Fost sobre la reclamación de un transporte público municipal a los barrios de Mas Llombart, Mas Corts y la Conreria.

Desde hace más de quince años, los barrios de Mas Llombart, Mas Corts y la Conreria, no disponen de un servicio de transporte público municipal que permita a estos dos mil vecinos y vecina, moverse por todo el municipio y puedan acceder a otros transportes como la estación de Cercanías de Mollet – Santo Fost.

Además, tampoco hay un camino por peatones que conecte en estos barrios con el centro del pueblo, hace que los vecinos y vecinas dependan para moverse de un vehículo privado o bien cogiendo el autobús interurbano de Badalona – Sabadell, que pasa tres veces al día.

Los santfostencs y las santfostenques que viven en Mas Llombart, Mas Corts y la Conreria, a pesar de pagar los mismos impuestos y tasas que el resto de vecinos y vecinas de Sant Fost, no disponen de los mismos servicios ni de las mismas oportunidades de disfrutar de las instalaciones municipales, dado que el actual gobierno y el de los últimos años los han aislado del municipio.

Desde que Podem Sant Fost nació, hemos tratado a Mas Llombart, Mas Corts y la Conreria como barrios del municipio y no como urbanizaciones, porque entendemos que son parte de Sant Fost y disponen de necesidades y de urgencias diferentes a las del resto de barrios del pueblo.

Asímismo, Podem ha defendido siempre la necesidad de implantar un servicio de transporte público municipal de calidad que conecte todo el municipio entre sí y con los servicios de transporte supramunicipales como el de Cercanías.

Las personas y los partidos que tildan de deficitario un servicio público, no entienden realmente cuál es su objetivo. El Ayuntamiento tiene que velar para ofrecer a la ciudadanía unos servicios básicos de calidad, donde el transporte se encuentra incluido. Un servicio público se implementa para curar o dar una solución a una carencia que sufren los vecinos y las vecinas. Esta carencia puede ser, por ejemplo, de movilidad o de seguridad.

Por estos motivos, Podem Sant Fost comunica a la ciudadanía las siguientes acciones por parte de nuestra formación:

 

1.- La presentación en el Parlamento de Cataluña de una moción a la comisión de territorio para mejorar la accesibilidad y la conexión de los barrios de Mas Llombart, Mas Corts y la Conreria con el centro del pueblo y la estación RENFE mediante la creación de un camino de peatones y de ampliar el servicio de transporte interurbano de Badalona – Sabadell, aumentando su paso en los barrios.

2.- Requerir a la Generalitat, dentro de la misma moción, la subvención de un servicio de transporte escolar por los niños y niñas de los barrios mencionados tal como ya disponen los municipios de Martorelles y San Maria de Martorelles. (Rutas SOBL 13; SOBL 14; SOBL 15 y SOBL 16).

3.- Adoptar como compromiso político la creación de un transporte público municipal que dé servicio a los barrios de Mas Llombart, Mas Corts y la Conreria, de manera urgente y prioritaria.

Comparteix!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email