Assemblea Ciutadana Ordinària

Detalls de la convocatoria:

Tindrà lloc el dia: 20/03/2019
A les: 7:00 pm
A: Carrer Guilleries

Ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2.- Nou model de notícies.

3.- Calendari i informació eleccions municipals.

4.- Informació eleccions 28 Abril.

5.- Propers comunicats de Podem.

6.- Programa Electoral

7.- Precs i preguntes.