Assemblea Ciutadana Ordinària

Detalls de la convocatoria:

Tindrà lloc el dia: 28/08/2019
A les: 7:00 pm
A: Casa Bastinos

Ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

1.- Pacte de govern.

2.- Informació de les àrees del regidor Albert Bastida.

3.- Precs i preguntes.