Al final del passat mes de març, aprop de 800 veïnes i els veïns de les urbanitzacions de Sant Fost, van patir una sèrie de talls de suministrament elèctric per culpa d’una averia que va afectar una línea soterrada d’Endesa. Arrel als diferents talls, els afectats s’han movilitzat per demanar una indemnització i ara Endesa es nega a donar-la dient que els talls s’han produït per una serie de manteniments de l’infraestructura i que van estar comunicats.
Davant aixó, la ciutadania es torna a quedar sola davant a les multinacionals que s’encarreguen de gestionar serveis de primera necessitat.
Tamateix, aquests veïns, han patit problemes amb la televisió i cables de telefonia despenjats. Tot aixó degut a que l’Ajuntament no fa un seguiment dels contractes amb les diferents companyies ni un manteniment de les infraestructures adient.