Com s’organitza el Cercle de Podem a Sant Fost?

Assemblea Ciutadana

L’assemblea Ciutadana del Cercle es troba conformada pel conjunt dels ciutadans i les ciutadanes que viuen a Sant Fost estiguin o no inscrits a Podem i/o al Cercle. És l’espai on es prenen les grans decisions (eleccions primàries, eleccions dels càrrecs interns, estrategia política, programa, decisions municipals…) i on tothom participa de manera directa. Els únics requisits que hi ha per participar són: ser major d’edat i acceptar el Codi Ètic de funcionament. Dins l’assemblea, es troben els membres inscrits al cercle, que regulen i determinen el funcionament del Cercle mitjançant el seu vot.

Documents del Cercle

Àrees de Treball

Els Portaveus són un total de dos càrrecs, amb una duració de dos anys, que són escollits democràticament per l’assemblea Ciutadana amb correcció de gènere, encarregats de transmetre la informació a tots els membres del Cercle de Podem Sant Fost, organitzar i coordinar les àrees de treball i representar l’assemblea dins la comarca i la resta del territori.

L’àrea política és l’encarregada de vetllar pel bon funcionament del Cercle i l’assemblea. S’encarrega de gestionar el Cercle de manera jurídica, organitzativa i financera mitjançant les diferents àrees que la conformen:

  • Secretaria d’organització municipal (ROM): És un càrrec d’una sola persona amb una duració de dos anys, escollida per l’assemblea de manera democràtica, que té com a funció la gestió del Cercle.
  • Secretaria de participació i formació municipal (RPM): És un càrrec d’una sola persona amb duració de dos anys, escollida per l’assemblea de manera democràtica, que s’encarrega de dinamitzar el Cercle i de formar a les persones que constitueixen l’assemblea.
  • Secretaria de finances municipal (RFM): Es tracta d’un càrrec format per una persona amb una duració d’un any, escollit per l’assemblea de manera democràtica i que té com a funció la gestió dels comptes del Cercle.

L’àrea programàtica s’encarrega de construir, a partir de les iniciatives ciutadanes, les propostes de l’assemblea i els projectes que desenvolupen les diferents àrees de treball, un projecte municipal comú i una línea política de referència per treballar dins i fora de les institucions. Les àrees que conformen l’àrea programàtica són:

  • Secretaria Municipal: És un càrrec d’una sola persona, escollida democràticament per l’assemblea amb un periode de temps de dos anys per a realitzar la funció de representar al Cercle en les diferents entitats municipals, recollir les propostes ciutadanes i elaborar el projecte municipal de Podem Sant Fost.
  • Secretaria d’organització municipal (ROM): És el mateix càrrec que hi ha dins l’àrea política. Això permet que l’àrea política i l’àrea municipal es puguin coordinar millor utilitzant al ROM com a vincle.

Eines de Treball

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Ajuda'ns a realitzar una auditoria a l'Ajuntament

PORTAL DE PARTICIPACIÓ

Realitza consultes i propostes que millorin el municipi.

PLAÇA PODEM

Col·labora en les decisions i la gestió del Cercle.
INSCRÍBETE

Pasa a la acción y colabora con nosotros!

Inscríbete como miembro del Círculo y colabora en el portal de participación.
INSCRÍBETE