Dimecres 16 de novembre, la formació política va presentar una denuncia al jutjat de Granollers denunciant un possible delicte de prevaricació i usurpació d’atributs.

El passat dimecres 16 de novembre, Podem Sant Fost va presentar una denuncia al Jutjat de Granollers contra l’Ajuntament de Sant Fost per un presumpte delicte de prevaricació i usurpació d’atributs. Aquesta decisió es va prendre arrel a la publicació el passat dimarts 8 de novembre al Butlletí Oficial de Província d’un anunci en el que es demanava un nou crèdit de 2.800.000 euros pel refinançament del deute públic, tot i d’amagat. No es va convocar un Ple Municipal per aprovar-ho i ni tan sols es va informar als regidors de l’oposició de les intencions.

Aquest anunci el va signar la Ilma. Sra Montserrat Santmartí de forma totalment opaca, incomplint l’article 52.2 de la llei de Regim Local.

Aquesta llei diu que l’alcaldessa pot demanar un crèdit sense consultar al Ple, sempre i quan els diners que es demanen siguin inferiors a un 10% dels ingressos del poble. En cas de Sant Fost, el màxim és 800.000 euros. Per tant, es va demanar 2.000.000 d’euros més de lo que permet la llei.

Tot i així, també denunciem la irresponsabilitat que hi ha per part de IUSF, que ha arribat a endeutar el poble fins un 110% (Actualment estem en un 92% d’endeutament) i que tot i així, continuen hipotecant el poble.

A més, tornem a veure una prova de la forma de governar de IUSF, amb opacitat i d’esquenes a la ciutadania. Lamentem igualment, que cap partit ni regidor de l’oposició s’hagi manifestat contra aquest fet. Podem Sant Fost, tot i no tenir representació al Ple Municipal, treballa i treballarà per fer una bona oposició al govern opac de IUSF.