El passat dimecres, la formació morada va decidir impugnar els pressupostos per estar inflats, ser inespecífics i mancar de partides específiques per complir amb les mesures sol·licitades per les entitats municipals durant el procés de participació. 

Dimecres 26 d’abril, Podem Sant Fost presentava una al·legació a l’oficina d’atenció ciutadana per fer una reclamació davant els pressupostos municipals que es varen aprovar en el passat Ple extraordinari de març. Després d’un període de treball i debat en les diferents assemblees que s’han convocat durant els mesos de març i abril, els membres del cercle van aprovar presentar una impugnació als pressupostos que consideren inespecífics, inflats i poc treballats.

Les al·legacions presentades són les següents:

  • Incompliment dels terminis per elaborar, treballar i aprovar els pressupostos. Ens trobem en la situació lamentable que s’aprovarà el pressupost actual en maig i dintre de quatre mesos ja l’hem de liquidar, segons els terminis que estableix la llei.
  • El Capítol II referent a Impostos Indirectes, planteja uns suposats ingressos de 425.000 € pel concepte de l’impost ICIO (impost afegit al cost d’una obra), sobre unes obres que es realitzessin en el mes de Novembre i pels quals es recaptessin 400.000 €. Considerem, donada l’escassa informació facilitada, que no s’ajusten a la realitat.
  • El Capítol VI referent a Alineació d’inversions reals, detalla la venda d’uns terrenys per valor d’1.000.000 € també dins del mes de Novembre. Aquest fet ens preocupa per la falta d’informació sobre aquest tema, desconeixent que terrenys es tracta, que qualificació patrimonial tenen aquests terrenys, a qui se’ls pretén vendre i la utilitat que es pretenen donar a aquests.
    Creiem que podria estar incomplint-se les obligacions d’Estabilitat Pressupostària, a més d’entendre que la falta d’informació sobre la venda d’aquests terrenys per avaluar la conveniència o no de la transacció tant als veïns com altres agents, és una evidència que el que pretén el Govern Local és l’ús partidista d’aquests ingressos per a la seva promoció política sense considerar el que suposa la venda de patrimoni públic.
    La possible venda d’aquests terrenys doncs, altera la realitat de les xifres d’aquest pressupost en la partida d’ingressos, ja que suposa més del 15% d’aquesta partida, posant al nostre semblar, en perill l’estabilitat del nostre Ajuntament.
  • La relació de l’aportació municipal a la concessionària ARC Concessionària de Obras i Servicios, per la gestió de l’Ateneu, que ha incrementat més d’un 80% sobre l’import que s’havia estimat prèviament. A aquest fet, s’afegeix el detall de saber que aquesta empresa es troba en concurs de creditors amb deutes de més de 16 milions d’euros. És a dir, augmentem el cost sabent que poder aquesta empresa no acabarà per complir el servei pel qual s’ha contractat.
  • Podem Sant Fost, va presentar un conjunt de propostes a l’Ajuntament pels pressupostos d’aquest any i no hem vist reflectides cap de les propostes en el pressupost aprovat.
  • Les entitats de Sant Fost, varen fer una sèrie de propostes durant la ronda d’entrevistes amb l’equip de govern de IUSF i tampoc hem vist partides específiques per complir alguna de les demandes ciutadanes.

En resposta d’això, l’alcaldessa Montserrat Sanmartí, ha convocat un Ple extraordinari per dimarts vinent, en el que veurem un altre “show de la Montse”. El problema és que a la ciutadania, mitja hora de funció sortirà per 1500 €. Un cost molt elevat per la “profesionalitat” que veurem a l’espectacle.

Desde Podem Sant Fost, us animem a venir, ja que tant si voleu com si no, les “entrades” ja estan pagades.