Propostes Ordenances Fiscals.

Des de Podem Sant Fost, hem presentat a l’Ajuntament del nostre municipi dues propostes d’ordenances fiscals que ja existeixen en altres municipis de Catalunya i amb les que pretenem millorar els ingressos de l’Ajuntament, mitjançant dos criteris fonamentals:

1.- Que les grans empreses de subministrament contribueixin amb els ingressos municipals, ja que aquestes empreses utilitzen espais públics amb els quals obtenen beneficis econòmics. És per això que hem presentat una proposta de taxa per la utilització privativa o d’aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.

2.- Fomentar la consciència social per donar un ús responsable dels béns bàsics com és el cas de l’habitatge. Calen solucions per evitar l’especulació urbanística, l’abandonament d’immobles i l’aprofitament injust. A Sant Fost hi ha 195 habitatges buits i en canvi actualment sols hi ha una oferta d’habitatge en lloguer. La nostra proposta per ajudar a solucionar el problema és la creació d’una taxa per la verificació d’un ús anòmal de l’habitatge i d’habitatges buits.

Ens hem posat a disposició del govern municipal encapçalat per la Sra. Sanmartí per treballar aquestes propostes que milloraran els recursos econòmics del municipi i milloraran la vida dels nostres veïns i veïnes.

La nostra organització política creu en una fiscalitat justa i solidària on els impostos ajudin a millorar la vida de la nostra gent.

Per un Sant Fost just i al servei de la gent.

PODEM!