NEWLOGO

COMUNICAT OFICIAL

SOL·LICITUD DE REFINANÇAMENT DEL DEUTE

Dimarts 08 de novembre, es va publicar al butlletí oficial de la província de Barcelona, tot d’amagat, una sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, en el que demana: “una operació de crèdit a llarg termini, destinada al refinançament de les operacions de crèdit a llarg termini preexistents, no incloses en el Fons per al Finançament de Pagament a Proveïdors (FFPP), per un import total de 2.800.000,00 EUR”

Això vol dir, que el Govern de IUSF, vol demanar un nou crèdit de gaire bé tres milions d’euros per a pagar algun dels molts crèdits que van demanar en el passat i que han condemnat al poble a patir unes fortes retallades en inversions i serveis al llarg d’aquests anys.

Des de Podem Sant Fost, volem expressar el nostre rebuig a continuar hipotecant el poble i perllongar la situació precària que vivim.

Igualment, volem expressar el nostre mal estar pel mode de realitzar i prendre aquesta decisió per part de IUSF i la Junta de Govern, que continuen realitzant gestions d’amagat als regidors de l’oposició i a la ciutadania, de manera totalment opaca.

Exigim una resposta per part del govern en resposta del perquè es demana aquest refinançament dels crèdits i les explicacions pertinents del mode que s’ha demanat aquest refinançament.

PODEM SANT FOST.